Navigation

Videos 9/11 Dokumentarfilme 9/11 Kurzfilme Irak Krieg Historische Themen Drittes Reich Wirtschaft Medieneinfluss Überwachung Alternative Energie Militärtechnologie Gentechnik Globalisierung Religion Diverse Themen Polit. Kabarett Podcasts Videocollagen / Musik


News Pressestimmen Internationale Stimmen


Links

Newsseiten 9/11 Netzwerk


Kontakt Impressum


Weitere Sprachen

Englisch Spanisch Französisch Italienisch Chinesisch Dänisch Finnisch Niederländisch Japanisch Koreanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Schwedisch Slovakisch Tschechisch Türkisch

9/11 loose change
Just Foreign Policy: Tote Iraker wegen der US Invasion
9/11 loose change

Slovakisch

Loose Change 2nd Edition

1hrs. 21 min

Loose Change 2nd Edition s ?eskými titulky. Dokument o událostech z 11. zá?í 2001, který jen tak v TV neuvidíte. Video Google
information
Architekt Richard Gage

analýza kolapsu 3 budov WTC 1 hr 59 min

Richard Gage je ?lenom Amerického inštitútu ... all » architektov. Pracuje ako architekt viac ako 20 rokov. Po?as svojej kariéry navrhol ve?a budov s ... all » oce?ovou konštrukciou. O kolapsy budov WTC z 9/11 sa za?al zaujíma? po tom, ako po?ul v rádiu hovori? o tejto téme Davida Raya Griffina. To odštartovalo jeho osobné aj profesionálne h?adanie pravdy o 11. septembri. Rovnako založil organizáciu Architekti a stavebný inžinieri za pravdu o 9/11, ktorá zastrešuje architektov, statikov a stavebných profesionálov volajúcich po novom vyšetrovaní udalostí z 9/11. "Budem vám prezentova? jasné dôkazy o tom, že 3 budovy komplexu WTC, ikonické dvoji?ky rovnako ako budova WTC ?.7, nespadli kvôli požiaru ako nám to povedala naša vláda, ale v?aka riadenej demolácii pomocou výbušnín", hovorí Richard Gage v úvode svojej prednášky. Video Google
info
911 Mysteries - Demolitions

1 hr 30 min

Dokument sa sústre?uje na analýzu pádu veží WTC a taktiež budovy WTC7. Prezentuje dôkazy o tom, že veže nespadli kvôli nárazu lietadiel, ... all » ale ich pád bol kontrolovanou vopred pripravenou demoláciou. Je popretkávaný svedectvami ?udí. Prechádza cez analýzu oficiálneho "mýtu", a oficiálnu verziu dáva do kontrastu s vedou. Poh?ad na 9/11 nie je politický, ale z ?istých, prísnych a jednoduchých zákonov fyziky. Ako je možné dosiahnu? "pancake" kolaps 110 poschodovej budovy za 10 sekúnd? A také navštivte Video Google
info
911 Press For Truth - CZECH

1 hr 24 min

9/11: PRAVDA & TISK A?koliv v p?ípad? historických incident? jako Pearl Harbor ?i atentátu na JFK vyšet?ování zapo?alo b?hem pár týdnu, ... all » nebylo tomu tak v p?ípad? útok? z 11. zá?í 2001. V?tšina lidí neví, že z?ízení vyšet?ující komise Kongresu bylo mnohými ve Washingtonu siln? odmítáno, v?etn? Bushovo administrativy. Bylo to jen díky tlaku rodin ob?tí vedené dvanácti?lenným "?ídícím rodinným výborem," že 14 m?síc? po útocích zapo?ala první slyšení. V?tšina jejich zásadních otázek však nebyla komisí nikdy zodpov?zena. Ve filmu 9/11: PRESS FOR TRUTH, p?t z nejprominentn?jších ?len? onoho výboru v?etn? t?í tzv. Jersey Girls, vypráv?jí poprvé na kameru sv?j p?íb?h a poskytují velice silné argumenty pro nutnost obnovit vyšet?ování. Film sleduje ?asovou osu podle známé knihy Paula Thompsona "Complete 9/11 Timeline" (vydanou HarperCollins). Filma?i dali dohromady vzácné, p?ehlédnuté zpravodajské vstupy, zaml?ené p?íb?hy a vládní tiskové konference, odhalujíce tak šablonu oficiálních lží, podvod?, a zavád?jících informací. Video Google
Protesty na Ground Zero z 11.sept.2006

7 min

Protesty na 5-tom výro?í 9/11 na Ground Zero, ?udia chcú pravdu o 11. septembri, a nové nezávislé vyšetrovanie týchto udalostí. Pozrite si ... all » zábery, ktoré sotva uvidíte v televízii (aj ke? sú to "big news"). Médiá ml?ia. Spýtajte sa sami seba: Pre?o to mediálne ticho ? Video Google
Profesor z Kanady o svedectvách požiarnikov z 9/11, ?as? 1

10 min

Hovorí profesor Graeme MacQueen z Kanady, ktorý preskúmal 12 tisíc strán svedectiev požiarnikov a záchranárov nasadených 9/11. Poukazuje na ... all » to, že žiadna vládna agentúra sa seriózne nezaoberala hypotézou o riadenej demolácii WTC, ktorá by si zaslúžila detailné preskúmanie. Video Google
Odlieva? kovov Jim Nesch o teplotách a páde WTC

2 min

Jim Nesch pracuje viac ako 28 rokov vo svojej zlievárenskej firme, špecializuje sa na odlievanie kovov. Vypo?ujte si jeho názor na teploty vo WTC a pád týchto veží. Video Google
Palacinkový kolaps od PBS, kde sú jadrá budov ?

1 min

V dokumente z roku 2002 "Pre?o veže spadli" televízia PBS vytvorila animáciu, ktorá zobrazovala, ako prebehol kolaps WTC. Odhliadnuc od ... all » toho, že v animácii vôbec nie je zobrazených 240 oce?ových st?pov externej konštrukcie, pre?o PBS nevysvet?uje kde sa podeli jadrá budov, ke?že na ich animácii po kolapse ostali stá? ? Podobá sa vôbec skuto?né video kolapsu na to, ?o je zobrazené na tejto animácii ? Video Google
inžinier NIST, John Gross, spochyb?uje existenciu roztaveného kovu vo WTC

4 min

John Gross je jeden z hlavných inžinierov správy NIST. Odpovedá na otázku o roztavenom kove pri základniach WTC, a o kolapse WTC ?.7. ... all » Taktiež hovorí, pre?o sa NIST nezaoberala samotným kolapsom. Video Google